องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๒
กองส่งเสริมการเกษตร
จัดโครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์
นายอำเภอกุดรังเป็นประธานในพิธีเปิด 
นายอนันต์  คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในหารจัดงานครั้งนี้