องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นายก อบต.นาโพธิ์ร่วมรับทุนสมทบสร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ม.2 ในวันที่ 30 ธ.ค.61


เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายอนันต์  คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ ได้ร่วมมอบทุนสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒  ต.นาโพธิ์  อ.กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
จาก กลุ่มมหาสารคามคลับ สถานีรักบ้านเกิด