องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
นายอนันต์   คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์  ปลัด อบต.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน กองการศึกษาฯ อบต.นาโพธิ์
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริิเวณ อาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์