องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ได้จัดโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้จัดโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ อาคาร กศน.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
โดยมี นายอนันต์  คงดี  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้