องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เก็บขยะอันตราย


ทุกวันที่  ๑๕ ของเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม กับงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ลงพื้นที่เพื่อเก็บขยะอันตราย ตามหมู่บ้านทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ภายในตำบลนาโพธิ์
ตามโครงการจุดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม