องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ


เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  โดยนายอนันต์  คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าวฯ และมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สอนวิธีผสมอาหารสัตว์
ในวันที่ ๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๕