องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่....กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ..


เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
แก่....กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ..หลักสูตร การทอพรมเช็ดเท้าและการทำขนมไทย..
ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาโพธิ์
โดยมี นายอนันต์ คงดี นายกอบต. กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้