องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
 
กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองสวัสดิการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
จัดงานโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พร้อมลดน้ำขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์