องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
นายเศกสรรค์  สวนกุล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมประชุมและปรึกษาหารือ
โดยมีนายอนันต์ องดี นายก อบต.นาโพธิ์  ปลัดอบต. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
กล่าวต้อนรับคณะท่านปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์