องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ร่วมพิธีเปิดกรวย เพื่อถวายพระราชพิธีสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายอนันต์ คงดี  นายกอบต.นาโพธิ์
นางพรณวิภา  ก้อนทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน  ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
          เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย เพื่อถวายพระราชพิธีสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในพิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องใน พิธีราชาภิเษกและรับชมการถ่านทอดสดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม