องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการธรรมาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ฯ


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัด...โครงการธรรมาภิบาลอนามับสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานประกอบการสีเขียว เพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.... โดยมี นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนหรือหมู่บ้าน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว