องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒


                   เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  ได้จัด...โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  และนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าวฯ