องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (การฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ วิธีทำสเปร์แอลกอฮอล์ล้างมือ,น้ำยาล้างจาน แชมพู,ครีมนวดผมโดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีในเขตตำบลนาโพธิ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้