องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

      

    

       

         

ผลิตภัณฑ์ ขนมไทย

                     1.                ขนมกระหรี่พัพ   ไส้เค็ม  ไส้หวาน

                     2.                ขนมถ้วยฉาบ

                     3.                ขนมดอกจอก

                     4.                ขนมถั่วเครือบ

                     5.                ขนมเกลียวทอง

                     6.                ขนมถั่วตัด

                     7.                ไอศกรีมสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนมไทยหลากหลายชนิด มีให้เลือกมากมาย รสชาติอร่อย เหมาะเป็นอาหารว่างหรือเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
ติดต่อ : คุณสมจิต รัตน์รองใต้
โทร : 08-9937-6287

 

การตลาด และ แหล่งที่จำหน่าย

                      ร้านสะอิ้งกาแฟ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

                      ร่วมจำหน่ายในงานเทศบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

                      ศูนย์สาธิต  บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 14  ตำบลนาโพธิ์

                      จำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งจองทั่วไป