องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีเปิดกรวย เพื่อถวายพระราชพิธีสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายอนันต์ คงดี  นายกอบต.นาโพธิ์
นางพรณวิภา  ก้อนทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน  ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
          เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย เพื่อถวายพระราชพิธีสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในพิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องใน พิธีราชาภิเษกและรับชมการถ่านทอดสดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04