องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]78
2 เตรียมบริเวณจัดตลาดนัดสินค้าทางการเกษตร [ 27 ม.ค. 2565 ]67
3 จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ [ 25 ม.ค. 2565 ]71
4 เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ธ.ค. 2564 ]66
5 โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2564 ]66
6 จัดโครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ [ 24 ธ.ค. 2564 ]57
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]55
8 แบบบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]57
9 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการโรงเรียนชาวนา [ 18 พ.ย. 2564 ]52
10 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]59
11 มอบถุงยังชีพ สิ่งของให้กับผู้กักตัว D/C และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลนาโพธิ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]56
12 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 15 ส.ค. 2564 ]50
13 ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ก.ค. 2564 ]52
14 โครงการโรงเรียนชาวนา (กิจกรรมลงแขกดำนา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2564 ]56
15 จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]52
16 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม [ 26 พ.ค. 2564 ]52
17 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]49
18 ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]56
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]48
20 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) เดือน เมษายน [ 5 พ.ค. 2564 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14