องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน มิ.ค. 65 [ 20 มิ.ย. 2566 ]3
2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 22 ก.ย. 2565 ]5
3 โครงการเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและปฐมพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน [ 14 ก.ย. 2565 ]7
4 จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 7 ก.ย. 2565 ]7
5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล [ 6 ก.ย. 2565 ]10
6 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง/กองเตี้ย/ในตะกร้า กลุ่มอาชีพสตรี นาโพธิ์ [ 24 ส.ค. 2565 ]27
7 ครงการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป [ 23 ส.ค. 2565 ]21
8 ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาโพธิ์ (พชต.) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมการ พชอ.อำเภอกุดรัง [ 19 ส.ค. 2565 ]22
9 พชต.นาโพธิ์ ผู้แทน พชอ.กุดรัง ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์ [ 19 ส.ค. 2565 ]22
10 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 18 ส.ค. 2565 ]20
11 เปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน [ 18 ส.ค. 2565 ]19
12 ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]21
13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..ร่วมกับ..กองช่าง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการสัญจรได้สะดวก ให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 หนองกุง หมู่ที่ 10 [ 11 ส.ค. 2565 ]19
14 งานป้องกันได้ออกสำรวจพื้นที่ ตามสั่งการจากท่านนายก ฯ สำรวจจุดเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ถนน คสล. เส้นทาง ม.12-ม.10 และ ถนน คสล. ม.20 [ 10 ส.ค. 2565 ]32
15 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 10 ส.ค. 2565 ]21
16 ร่วมเปิดงารโครงการรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]18
17 โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด [ 8 ส.ค. 2565 ]26
18 งานป้องกันออกพื้นที่ร่วมทำความสะอาดร่องระบายน้ำ กับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 28 ก.ค. 2565 ]28
19 โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บริเวณศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนเกษตรอินทรี [ 27 ก.ค. 2565 ]27
20 ลงพื้นแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางถนนสายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15