องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันต์ คงดี  นายกอบต. คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคามเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ตำบลนาโพธิ์


    เอกสารประกอบ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ