องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์

วัตถุประสงค์โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์

-เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร

-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวธุรกิจเกษตร

-เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน

-เพื่อเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดงานในปีนี้ จัด ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในงานมีการประกวดและกิจกรรม ดังนี้

๑.การประกวดหนุ่มสาวชาวเกษตรนาโพธิ์

๒.การประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศผู้ อายุ ๒-๓ปี

๓.การประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ ๒-๓ปี

๔.การประกวดกระบือไทย เพศผู้ อายุ ๒-๓ปี

๕.การประกวดกระบือไทย เพศเมีย อายุ ๒-๓ปี

๖.การประกวดส้มตำลำซิ่ง

๗.การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นอีสาน

๘.การประกวดอ้อยลำใหญ่

๙.การประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่

๑๐.การประกวดกล้วยน้ำหว้าเครือใหญ่    เอกสารประกอบ โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ