องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) เดือน เมษายน

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน)
โดยมีนายอนันต์ คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนสมทบให้ผู้ที่ปประสบภัยในครั้งนี้


    เอกสารประกอบ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) เดือน เมษายน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ