องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
           กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (การฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ วิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และลูกประคบสมุนไพร)โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมโครงการในครั้งนี้


    เอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ