องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมหาสารคาม,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


    เอกสารประกอบ ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ