องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒

    รายละเอียดข่าว

เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

 

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ลงพื้นที่ตรวจแปลงสาธิต เกษตรอินทรีย์ และจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์

บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒    เอกสารประกอบ จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ