องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒


                   เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  ได้จัด...โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  และนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าวฯ
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04