องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ถวายเทียนพรรษา ตามโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
                องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมถวายเทียนพรรษาตามโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒    นำโดยนายอนันต์  คงดี นายอบต.นาโพธิ์ นางพรณวิภาก้อนทอง ปลัดอบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำพิธี ถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทั้งหมด ๑๖ วัด ในเขตตำบลนาโพธิ์
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04