องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ ๓


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
               กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาโพธิ์ จัดทำโครงการ ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ ๓ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วย นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัด อบต.นาโพธิ์ และคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04