องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการ ควบคุม ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
             องค์การบริหารตำบลนาโพธิ์  จัดทำโครงการ ควบคุม ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์และมีการฝึกอบรมในการทำความสะอาดที่ถูกวิธี  นายอนันต์   คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการ นายนิกุล  แคนยา ผอ.รพสต.กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวฯ              มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการ จาก รพสต.นาโพธิ์ ให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรควิธีทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04