องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย”


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
โดยนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. อสม. ตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมโครงการ
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04