องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่  ๑๒   สิงหาคม   ๒๕๖๒
ความเป็นมา วันแม่แห่งชาติ

                                        งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข  แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือดอกมะลิ
............................................................................................................................................
           หน่วยงานราชการ ฯ  ทหาร  ตำรวจ  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคามพร้อมกันลงนามถวายพระพร  เฉลิมพระชนม์พรรษา  ๑๒   สิงหา มหาราชินี
 
 
 
 
นายอนันต์  คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
นางพรณวิภา   ก้อนทอง ปลัดอบต.และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ร่วมงานพิธี ในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25