องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


มอบทุนสมทบผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
นายอนันต์  คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักปลัด  งานป้องกัน อบต.นาโพธิ์
มอบทุนเพื่อให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  บ้านโนนสมบรณ์  หมู่ที่ 6
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25