องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
นายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 6 ประเภท
สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้พิการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25