องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
นายเกียรติศักดิ์  หอมเย็นใจ นายอำเภอกุดรัง เปิดงานโครงการฯ
และนายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
กองสวัสดิการสังคม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตามรายละเอียด ดังนี้
ฝึกอบรม ครั้งที่ 1  วันที่ 25 สิงหาคม 2563
                                                 ครั้งที่ 2  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
                                                 ครั้งที่ 3  วันที่   1 กันยายน 2563
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25