องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีประมาณ 2563


                                      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์
ประจำปีประมาณ 2563
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์
เพื่อให้กลุ่มสตรีมีรายได้และนำไปใช้ในครัวเรือน 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25