องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เหล่ากาชาติ   จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอกุดรัง หัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้  บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔
 
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-03
2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29