องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เหล่ากาชาติ   จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอกุดรัง หัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้  บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔
 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25