องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต


***** เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓*****
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า  ประชาชน  ในเขตอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมวางพวงมาลา   ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดรัง
นายอนันต์  คงดี นายกอบต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัด อบต.นาโพธิ์ ผอ.กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานราชการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลา   ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดรัง
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25