องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘


เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรผู้มีรายได้น้อย บ้านหนองแหน,บ้านพัฒนา,บ้านปทุมทอง,บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘  เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม   ณ บริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗และ  บริเวณศาลาประชาคม บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04