องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ โดย นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04