องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง


เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านไพศาล หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ และบ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๑๗
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04