องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการจุดเทียนส่องทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ พ.ศ.๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
                       กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการจุดเทียนส่องทาง
 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้มอบใบประกาศ  ณ  บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04