องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) ช่วงเดือน เมษายน 2564


เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน)
โดยมีนายอนันต์ คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนสมทบให้ผู้ที่ปประสบภัยในครั้งนี้
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04