องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน"


เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                   นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน" จากอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พิธีมอบโดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการสนับสนุนการดำเนินงาน มา ณ โอกาส นี้
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21