องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. งานขับเคลื่อนโครงการยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 (ขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ชุมชนบ้านพัฒนา-หนองแหน โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร และปลัด อบต.นาโพธิ์ ร่วมการประชุม

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21