องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อเวลา 12.00-14.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 (ขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่บ้านพัฒนา/หนองแหน #งานขับเคลื่อนโครงการยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ ชุมชนบ้านพัฒนา-หนองแหน โดย มีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหารและปลัด อบต.นาโพธิ์ ร่วมดำเนินงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00-12.00 น

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21