องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


การประชุมมอบนโยบาย/ติดตามการดำเนินงาน งานกู้ชีพฉุกเฉิน,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานอาคารสำนักงาน


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมมอบนโยบาย/ติดตามการดำเนินงาน งานกู้ชีพฉุกเฉิน,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบริการประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร โดยนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ ,คณะผู้บริหาร และปลัด อบต.นาโพธิ์

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21