องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้สวนสัตว์เขาสวนกวาง - เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้สวนสัตว์เขาสวนกวาง - เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ 


วัตถุประสง 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติการดำเนินชีวิตของสัตว์จากแหล่งเรียนรู้ 
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสัตน์ชนิดต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

เป้าหมาย 
- นักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน 
- ผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๑๐๒ คน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก /นักวิชาการศึกษา
 
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30