องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯและนางพรนิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานโครงการฯรวมถึงผู้ร่วมโครงการคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24