องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯและนางพรนิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานโครงการฯรวมถึงผู้ร่วมโครงการคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-18
2022-02-18