องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีชาติ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างตามภารกิจ,ลูกจ้างรายเดือน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณสระน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21