องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการประชารัฐร่วมใจของสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน,สมาชิกสภาอบต.นาโพธิ์,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ร่วมโครงการบูรณาการประชารัฐร่วมใจของสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ แหล่งน้ำสาธารณะห้วยชลประทานบ้านนาโพธิ์ - คูชัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21