องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต. กองสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางผาง โลเชียงสาย ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ม.16 โดย


วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2565

 

เวลา 09.30 น.นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง พระศรี และนายประสาน มาตรเมือง รอง นายก อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางผาง โลเชียงสาย ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ม.16 โดย กองสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอรับงบประมาณจาก พมจ.มหาสารคาม. และ อบจ.มหาสารคาม รวมได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจำนวน 45,000 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมและปรับสภาพบ้าน โดยวันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ รวมถึงผู้นำชุมชนในการเป็นแรงงานซ่อมสร้างและปรับสภาพบ้านด้วยครับ

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18