องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการ(กีฬา) ภายในศพด.


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ได้จัดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(กีฬา) ภายในศพด. โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18