องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2565


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2565

กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดงานโครงการฯและมีนางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานประจำ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างายเดือน/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/อสม/น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าสาธารณะบ้านนาโพธิ์

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18